Moduł RODO - Grupago

Moduły i modyfikacje

Moduł RODO Prestashop

Dla firmy Prestashow.pl wykonaliśmy rozbudowany moduł „Menadżer zgód i regulaminów PrestaShop + RODO” umożliwiający skonfigurowanie zgody w postaci checkbox lub popup na dowolnej stronie.

Klienci sklepu mogą akceptować Warunki sklepu, a z poziomu konta klienta przeglądać zaakceptowane i w dowolnym momencie je odrzucać. Klienci otrzymują także możliwość pobierania zaakceptowanych warunków w postaci csv, oraz wysłać prośbę o usunięcie konta i wszystkich danych na sklepie. Moduł można oficjalnie zakupić na stronie prestashow.pl pod linkiem:   https://prestashow.pl/pl/moduly-prestashop/32-menadzer-zgod-i-regulaminow-prestashop-rodo.html