Mobilny Magazynier - Grupago

  • Data projektu: Październik 2020
  • Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iOS
  • Technologie: React, React Native, Django, Sqlite

Mobilny Magazynier

Opis projektu
Aplikacja usprawniająca pracę pracowników handlowych. Stworzona na smartfony z systemami Android, iOS i kolektor danych Honeywell ScanPal EDA60k.

Dzięki niej możliwe jest wyświetlenie informacji o produkcie na podstawie zeskanowanego kodu kreskowego – skan odbywa się poprzez aparat w przypadku smartfonów z systemem Android i iOS lub laserowo na kolektorze danych. Możliwe jest także tworzenie dokumentu zawierającego listę produktów, a następnie import listy do dowolnego dokumentu Enova365.

Dokument systemu Enova365 można także zaimportować do Aplikacji i poddać go weryfikacji – w aplikacji pokazuje się lista produktów i w celu weryfikacji ilości towaru zawartej w dokumencie możliwe jest skanowanie kodów kreskowych produktów. Najczęściej stosuje się to podczas przyjęcia magazynowego lub inwentaryzacji.

Za pomocą aplikacji można drukować etykiety towarów. Aplikacja generuje etykiety napisane w języku programowania etykiet ZPLII, co oznacza że wygenerowaną etykietę wydrukujemy na każdej drukarce obsługującej ten język.

 

Aplikacja na ten moment nie jest produktem „pudełkowym” i nie funkcjonuje jeszcze w sklepach z aplikacjami. Jest wykonana pod wymagania klienta i obsługuje system ERP Enova365 oraz posiada powiązania ze sklepem Prestashop. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby przeprowadzić integrację i uruchomić ją w innym środowisku.

Obecne Wymagania:

  • Smartfon z systemem Android, iOS lub kolektor danych Honeywell ScanPal EDA60k
  • Wdrożony w firmie system ERP Enova365 i opcjonalnie Prestashop